Voorwaarden

Voorwaarden : voor plaatsing Bedrijvengidsnederland.eu
Bedrijvengids-ned.nl : Bedrijvengidsnederland.eu
Aanmelding : Alleen bedrijven worden toegelaten op de website bedrijvengidsnederland.eu
Weigering : Wij houden ons het recht voor om bedrijven die niet met de doelstellingvan de
  website bedrijvengidsnederland.eu overeenkomen te weigeren. Hierover kan niet
  worden gecorrespondeerd.
Abonnement : De advertentieperiode is gelijk aan het abonnementsjaar.
  Zonder opzegging uwerzijds wordt de advertentie telkens met één jaar verlengd.
Kosten : Voor plaatsing op de website betaalt u ( prijzen op aanvraag )
  Daarvoor heeft u een miniwebsite die geheel gericht is op uw bedrijf.
  Tevens wordt de advertentie d.m.v. een link weergegeven in Google.nl in uw regio.
Foto's en tekst : Foto's en tekst die geplaatst zijn op deze website mogen niet zonder toestemming
  voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij gebruik en plaatsing van foto's en
  tekst zonder toestemming wordt perfoto € 25,00 in rekening gebracht.
Betalingen : Vanwege het geringe bedrag per maand, betaalt u éénmaal per jaar, bij
  vooruitbetaling, de advertentiekosten.
  Dit kan uitsluitend per automatische incasso per bank of giro.
  De betaling geschied in de maand wanneer het jaarabonnement begint.
Opzeggen : Opzeggen kan altijd, maar moet uiterlijk één maand voordat het jaarabonnement
  afloopt bij ons binnen zijn.
  De bedrijfspresentatie wordt dan aan het einde van het jaarabonnement verwijderd
 

: Directie Bedrijvengids Nederland